Office for rent

สำนักงานให้เช่า

ออฟฟิศ / ช็อปให้เช่า ซอยอุดมสุข สุขุมวิท103 ***ว่าง

สำนักงานให้เช่า อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 116.8 Sqm. (มีผู้เช่าแล้ว)

สำนักงานให้เช่ อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 76.99 Sqm. (มีผู้เช่าแล้ว)

สำนักงานให้เช่า อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 77.75 Sqm. (มีผู้เช่าแล้ว)

สำนักงานให้เช่า อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 100.29 Sqm. **ว่าง

สำนักงานให้เช่า อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 133.28 Sqm. (มีผู้เช่าแล้ว)

สำนักงานให้เช่า อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 60 Sqm. (มีผู้เช่าแล้ว)

สำนักงานให้เช่า อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 57.94 Sqm. (มีผู้เช่าแล้ว)

สำนักงานให้เช่า อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 68.88 Sqm. (มีผู้เช่าแล้ว)

สำนักงานให้เช่า อาคารสุขุมวิท สวีท สุขุมวิทซอย 13 : 60 Sqm. (มีผู้เช่าแล้ว)

Powered by MakeWebEasy.com